Thận trọng nuôi thủy sản mùa đông

(TSVN) – Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng sức khỏe của thủy sản nuôi. Do đó, cần có những biện pháp chăm sóc hợp lý để thủy sản phát triển tốt, tránh các thiệt hại xảy ra.

3 năm trước

error: Content is protected !!