Quý I/2021, xuất khẩu cá ngừ tăng hơn 3%

(TSVN) – Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), tính chung quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 151 triệu USD, tăng 3,2%.

3 năm trước

error: Content is protected !!