Thị trường cá rô phi: Điêu đứng vì đại dịch COVID-19

(TSVN) – Nhờ sức chống chịu tốt, ngành cá rô phi vẫn ổn định và không rơi vào các chu kỳ khủng hoảng như những sản phẩm thủy sản nuôi khác. Tuy nhiên, COVID-19 vẫn khiến thị trường toàn cầu đi xuống và tiêu thụ giảm.

3 năm trước

error: Content is protected !!