Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản

(TSVN) – Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ cấu thị trường cung cấp tôm cho Nhật Bản có thay đổi khi tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ tăng, trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ các thị trường lớn khác giảm.

4 năm trước

error: Content is protected !!