Xuất khẩu tôm năm 2020 dự kiến đạt 3,78 tỷ USD

(TSVN) – Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu tôm năm 2020 dự kiến đạt 3,78 tỷ USD, tăng 12,4% so với năm 2019.

3 năm trước

error: Content is protected !!