Trung Quốc và Mỹ chiếm hơn 50% trị giá xuất khẩu cá tra

Thị trường Trung Quốc và Mỹ chiếm đến hơn 50% tổng trị giá cá tra xuất khẩu (XK) của các doanh nghiệp Việt Nam sang 133 thị trường.

3 năm trước

error: Content is protected !!