Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

11 tháng qua, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 69,9 tỷ USD, tăng 25,7% so với cůng kỳ năm trước.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!