Vinhthinh Biostadt: Giải pháp nuôi tôm ao đất bền vững

(TSVN) – Vinhthinh Biostadt là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực thủy sản. Với mong muốn tìm kiếm giải pháp nuôi có chi phí đầu tư thấp nhất và mang lại thành công cao nhất cho người nuôi tôm, Vinhthinh Biostadt đã phát triển “Giải pháp nuôi tôm ao đất bền vững: Ương vèo – Ao bạt trung gian – Ao đất” phù hợp với từng điều kiện nuôi, giúp người nuôi dễ dàng tiếp cận và thực hiện.

3 năm trước

error: Content is protected !!