Khuyến cáo nuôi tôm thời điểm giao mùa

(TSVN) – Từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4 sẽ là thời điểm nắng nóng, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn. Do đó, để đảm bảo tiến độ lịch thả nuôi tôm cũng như bảo vệ diện tích tôm nuôi nước lợ đã và đang xuống giống, nhiều địa phương đã đưa ra những khuyến cáo cần thiết cho người nuôi tôm.

3 năm trước

error: Content is protected !!