Sau nhiều tháng ‘lao dốc’, giá cá tra bắt đầu ‘nhích’ lên gần 23.000 đồng/kg

Giá cá tra thương phẩm đã tăng gần 4.000 đồng/kg sau nhiều tháng “lao dốc”. Tất cả nhờ chủ trương đẩy mạnh tiêu thụ cá tra trong nước và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan truyền thông.

4 năm trước

error: Content is protected !!