Phú Yên: Đến hết tháng 10, không còn nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô

Theo Phòng Kinh tế TX Đông Hòa, cơ quan này đã tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch về tuyên truyền, vận động và thực hiện cưỡng chế, tháo gỡ lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam).

3 năm trước

error: Content is protected !!