Nông dân Bạc Liêu thu hoạch vụ tôm đầu năm “trúng mùa, trúng giá”

Từ khoảng 20 tháng Chạp đến nay, nông dân vùng chuyên canh tôm càng xanh ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, rộn ràng vụ thu hoạch với niềm phấn khởi “trúng mùa, trúng giá”.

3 năm trước

error: Content is protected !!