Indonesia: Thử nghiệm nuôi tôm trong bể xi măng

(TSVN) – Tại Batam, Indonesia, tôm giống nuôi trong bể xi măng ở mật độ 300 PL/m² có tăng trưởng hàng ngày đạt kết quả tốt nhất sau 75 ngày.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!