Công nghệ từ tính cải thiện chất lượng Artemia

(TSVN) – Bằng công nghệ từ tính mới, INVE đã tạo ra công cụ giúp các trại giống sản xuất Artemia nauplii chất lượng cao, hiệu quả, bền vững và thân thiện môi trường.

3 năm trước

error: Content is protected !!