Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm nay

(TSVN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

4 năm trước

error: Content is protected !!