Doanh nhân trẻ với công tác xây dựng Đảng

(TSVN) – Phát triển tổ chức đảng ở doanh nghiệp tư nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tại các doanh nghiệp thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; cùng đó, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Phong trào xây dựng Đảng được không ít doanh nghiệp quan tâm phát triển, tiêu biểu trong ngành thủy sản là Công ty TNHH SX&TM Trúc Anh.

4 năm trước

error: Content is protected !!