Quảng Ninh: Quan tâm, đầu tư các khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu thuyền

Quảng Ninh có bờ biển dài trên 250 km với ngư trường khai thác rộng lớn, trên 8.000 phương tiện đánh bắt thủy sản xa bờ. Những năm gần đây, trước diễn biến thiên tai ngày càng khó lường, Quảng Ninh đã quan tâm dành nguồn ngân sách để xây dựng các khu neo đậu, tránh trú bão đảm bảo an toàn cho các phương tiện khai thác thủy sản, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

3 năm trước

error: Content is protected !!