Hà Nội: Tích cực xử lý chất thải trong nuôi thủy sản

(TSVN) – Ngành chức năng và người nuôi thủy sản trên địa bà thành phố Hà Nội đang tích cực xử lý chất thải trong quá trình nuôi thủy sản tại địa phương, tỷ lệ xử lý đạt 90 – 100%.

3 năm trước

error: Content is protected !!