Chè “rớt” giá do dịch bệnh

Thái Nguyên hiện có 22,6 nghìn ha chè, trong đó diện tích chè kinh doanh chiếm gần 18 nghìn ha. Hàng năm, chè chính vụ cho thu hoạch từ 7 – 8 lứa, sản lượng bình quân đạt gần 200 tấn chè búp tươi. Thời điểm này đang vào mùa thu hoạch chè chính vụ, nhưng do nắng nóng kéo dài, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến chất lượng và đầu ra của sản phẩm chè. Theo đó, giá bán chè búp khô đang thấp hơn từ 15-20% so với mọi năm.

3 năm trước

error: Content is protected !!