Không gian biển trong Lễ hội nghinh Ông ở Tây Nam Bộ

Lễ hội nghinh Ông là một trong những lễ hội lớn được tổ chức hằng năm của cư dân vùng biển Tây Nam Bộ và không thể thiếu nghi thức dong thuyền ra biển cả, tạo nên không gian văn hóa đặc biệt.

4 năm trước

error: Content is protected !!