Áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, hướng vào miền Trung

Từ 1 giờ ngày 16/10 đến 1 giờ ngày 17/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi khoảng 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão số 8.

3 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!