Hai áp thấp nhiệt đới đang hoạt động, một có thể mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện có hai áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và gần Biển Đông. Áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh thành bão trong thời gian tới và hướng vào đất liền nước ta.

3 năm trước

error: Content is protected !!