Bão số 13 mạnh lên, giật cấp 17

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

3 năm trước

error: Content is protected !!