Bão số 4 đi vào đất liền Trung Quốc, không quay lại biển Đông

Chiều tối 05/8, bão số 4 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

3 năm trước

error: Content is protected !!