Tin không khí lạnh tăng cường, rét và cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển ngày 11/1

Sáng sớm nay (11/01), ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

3 năm trước

Tin không khí lạnh tăng cường, rét và cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển ngày 8/1

Sáng sớm nay (08/01), không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

3 năm trước

Tin không khí lạnh tăng cường, rét và cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển ngày 7/1/2021

Sáng nay (07/01), bộ phận không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

3 năm trước

Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ngày 6/1/2020

Hiện nay (06/01), không khí lạnh đang tăng cường yếu xuống phía Nam.

3 năm trước

Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ngày 5/1/2021

Hiện nay (05/01), không khí lạnh đang được tăng cường yếu từ phía Bắc.

3 năm trước

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển ngày 4/1/2021

Hiện nay (04/01), không khí lạnh có cường độ ổn định, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 – 7 độ Vĩ Bắc.

3 năm trước

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển ngày 31/12

Hiện nay (31/12), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 – 9 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 01h sáng nay có vị trí ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông.

3 năm trước

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển ngày 30/12

Hiện nay (30/12), rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 9 – 13 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 01h sáng nay có vị trí ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông.

3 năm trước

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển ngày 29/12

Hiện nay (29/12), không khí lạnh có cường độ suy yếu, sau được tăng tăng cường mạnh. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 8 – 11 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí hồi 01 giờ ở vào khoảng 10,5 – 11,5 độ Vĩ Bắc; 116,5 – 117,5 độ Kinh Đông.

3 năm trước

Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển ngày 9/12/2020

Hiện nay (09/12), không khí lạnh có cường độ suy yếu. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4 – 7 độ Vĩ Bắc.

3 năm trước

error: Content is protected !!