Giá tôm khởi sắc, người nuôi lãi đậm

(TSVN) – Nguồn cung tôm nguyên liệu giảm dần trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp cao đang đẩy giá tôm tăng mạnh. Tuy nhiên, cuối năm cũng là thời điểm phát sinh nhiều dịch bệnh, do vậy, để đảm bảo lợi nhuận, người nuôi cần chủ động các biện pháp ứng phó.

3 năm trước

error: Content is protected !!