Nuôi bào ngư trong lồng bè

(TSVN) – Hỏi: Để nuôi bào ngư trong lồng bè thì nên thiết kế lồng nuôi sao cho phù hợp với sự phát triển của bào ngư?

3 năm trước

error: Content is protected !!