Đồng Nai: Hướng đến nuôi tôm càng xanh VietGAP

(TSVN) – Nghề nuôi tôm càng xanh tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đang phát triển rất mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân. Hiện nay, để phát triển nghề theo hướng bền vững, một số hộ chuyển sang mô hình nuôi tôm càng xanh VietGAP theo hình thức tổ hợp tác xã.

3 năm trước

error: Content is protected !!