Tuy An (Phú Yên): Ngư dân trúng tôm đất tự nhiên trong đầm Ô Loan

Liên tiếp 3 ngày qua, nhiều ngư dân hành nghề khai thác thủy sản trong khu vực đầm Ô Loan (huyện Tuy An) có thu nhập khá nhờ trúng đậm tôm đất.

3 năm trước

error: Content is protected !!