Dầu astaxanthin giúp tăng tỷ lệ sống của tôm giai đoạn hậu ấu trùng

(TSVN) – Trong khi các nghiên cứu trước đây xác nhận tác dụng kích thích của dầu nhuyễn thể astaxanthin đối với tôm thẻ chân trắng Thái Bình Dương, người ta vẫn biết rất ít về tác dụng của nó đối với tôm ở giai đoạn hậu ấu trùng. Một nghiên cứu mới từ Instituto de Ciências do Mar, Brazil (Labomar) và Aker BioMarine đã phân tích cách dầu nhuyễn thể astaxanthin tác động đến tôm trong giai đoạn tăng trưởng trung gian này.

4 năm trước

error: Content is protected !!