SIS ra mắt sản phẩm tôm giống mới tại Ấn Độ

(TSVN) – Công ty tôm giống SIS của Mỹ vừa đưa sản phẩm tôm thẻ giống bố mẹ Hardy Line Vannamei mới vào thị trường Ấn Độ nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao khả năng kháng bệnh của thế hệ tôm post.

4 năm trước

error: Content is protected !!