Chỉ dẫn địa lý tôm hùm bông Phú Yên

(TSVN) – Cục Sở hữu trí tuệ vừa ban hành Quyết định số 4414/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00087 cho sản phẩm “Tôm hùm bông Phú Yên”. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quản lý chỉ dẫn địa lý này.

4 năm trước

error: Content is protected !!