Bình Định: Tôm thẻ chân trắng thương phẩm tăng giá

Hiện tôm thẻ chân trắng loại 100 con/kg có giá từ 100 – 105 nghìn đồng/kg, tôm loại 80 – 90 con/kg ở mức 115 – 120 ngàn đồng/kg, tôm loại 30 – 40 con/kg ở mức 170 – 180 nghìn đồng/kg.

3 năm trước

error: Content is protected !!