Tôm Việt sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới về quy mô và doanh số

(TSVN) – Ngành tôm đang đứng trước thời cơ vàng tăng trưởng, sản lượng tôm nuôi và kim ngạch xuất khẩu đạt hai con số. Diễn tiến này, nếu kéo dài vài năm, ngành tôm Việt sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới về quy mô, doanh số.

3 năm trước

error: Content is protected !!