Thái Bình: Tổng sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt hơn 260.000 tấn

Năm 2020, ngành Thủy sản phát triển toàn diện cả về lĩnh vực khai thác và nuôi trồng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành Nông nghiệp.

4 năm trước

error: Content is protected !!