Ấn Độ: Trại tôm giống tại bang Andhra Pradesh được cấp chứng nhận không kháng sinh

(TSVN) – Cơ quan xúc tiến xuất khẩu thủy sản Ấn Độ (MPEDA) vừa công nhận trại giống SVR, đông Godavari, bang Andhra Pradesh là đơn vị đầu tiên tại Ấn Độ đạt chứng nhận SHAPHARI về sản xuất tôm giống không dùng kháng sinh sau khi thành công hoàn tất đợt kiểm toán bắt buộc.

3 năm trước

error: Content is protected !!