Phòng trị bệnh phân trắng trên tôm

(TSVN) – Hỏi: Tôm có triệu chứng giảm ăn, bỏ ăn. Bắt lên quan sát thấy một số con có dấu hiệu chuyển màu sậm đen và có những con ruột không có thức ăn. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

3 năm trước

error: Content is protected !!