Trở ngại phát triển thủy sản của Bạc Liêu

(TSVN) – Tỉnh Bạc Liêu xác định từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 là phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, dường như hoạt động khai thác thủy hải sản, một thế mạnh lâu nay lại bị bỏ quên.

3 năm trước

error: Content is protected !!