Bình Định: Ngư dân đánh bắt cá cơm thu nhập khá bởi trúng mùa, giá cao

Mỗi năm có 2 vụ cá cơm, vụ đầu tiên từ tháng Giêng đến tháng 2 âm lịch, cá xuất hiện vào ban đêm là chủ yếu. Còn vụ thứ 2 từ tháng 7 đến tháng 8 âm lịch, cá lại xuất hiện vào ban ngày. Năm nay ở vụ đầu cá rất ít, nhưng cuối vụ cá xuất hiện nhiều, ngư dân trúng đậm.

3 năm trước

error: Content is protected !!