Hội thảo tổng kết: “Truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng thủy sản – Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp”

(TSVN) – Hội thảo sẽ diễn ra tại hai địa điểm là thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 8 – 9/12/2020.

4 năm trước

error: Content is protected !!