Cần Thơ: Truy xuất nguồn gốc điện tử đối với mặt hàng cá tra

(TSVN) – Đây là một trong những ý kiến đóng góp tại Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 7/4/2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao vừa diễn ra.

4 năm trước

error: Content is protected !!