Khánh Hòa: Lợi nhuận từ nuôi cá giò trên biển

(TSVN) – Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa đã thực hiện nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu quả cao. Trong đó, mô hình nuôi cá giò bằng lồng tròn HDPE được đánh giá là đáp ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu, tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích.

3 năm trước

Giá tôm khởi sắc, người nuôi lãi đậm

(TSVN) – Nguồn cung tôm nguyên liệu giảm dần trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp cao đang đẩy giá tôm tăng mạnh. Tuy nhiên, cuối năm cũng là thời điểm phát sinh nhiều dịch bệnh, do vậy, để đảm bảo lợi nhuận, người nuôi cần chủ động các biện pháp ứng phó.

3 năm trước

error: Content is protected !!