Sản xuất giống cá lóc

(TSVN) – Thực hiện tốt kỹ thuật sản xuất giống cá lóc giúp tăng chất lượng con giống, góp phần nâng cao tỷ lệ sống cá thương phẩm, tăng lợi nhuận cho người nuôi.

3 năm trước

error: Content is protected !!