Ương nuôi cá chình bằng hệ thống RAS

(TSVN) – Ương nuôi cá chình trong hệ thống RAS cho phép tăng mật độ, tiết kiệm nước, giảm chi phí vệ sinh, đặc biệt không dùng hóa chất và kháng sinh nên sản phẩm có chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

3 năm trước

error: Content is protected !!