Vai trò thiết yếu của Bacillus trong NTTS

(TSVN) – Vi khuẩn Bacillus được phân bố rộng rãi trong tự nhiên và rất đa dạng, cho đến nay, đã phát hiện được hơn 200 loài khác nhau và có thể tìm thấy ở rất nhiều hệ sinh thái trong tự nhiên, từ trên cạn đến dưới nước, từ nước ngọt đến nước mặn. Ngoài ra, Bacillus còn được tìm thấy trong cơ thể động vật và trong đường ruột của người, hầu hết chúng đều được chứng minh là lợi khuẩn.

4 năm trước

error: Content is protected !!