Bình Định: Tổng kết công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2020

(TSVN) – Chi cục Thủy sản Bình Định vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2020 và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện mô hình Đồng quản lý trên địa bàn tỉnh.

3 năm trước

error: Content is protected !!