Việt – Úc được ghi nhận công trình tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh

(TSVN) – Phòng xét nghiệm và Nhà máy xử lý nước công nghệ cao thuộc Công ty TNHH Việt – Úc Quảng Ninh vừa vinh dự được công nhận là công trình tiêu biểu của huyện Đầm Hà nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.

4 năm trước

error: Content is protected !!