VietShrimp tiếp tục thay đổi thời gian tổ chức

Mặc dù dịch Covid-19 được kiểm soát tốt trong nước, tuy nhiên, trên thế giới, đại dịch vẫn diễn biến rất phức tạp và khó lường. Để đảm bảo an toàn, Ban Tổ chức Hội chợ Triển lãm công nghệ ngành tôm Việt Nam lần thứ ba năm 2020 (VietShrimp) tiếp tục điều chỉnh thời gian tổ chức.

4 năm trước

error: Content is protected !!