Quảng Trị: Tập trung khai thác vụ cá Nam

(TSVN) – Sau gần một tháng vào vụ cá Nam, vụ đánh bắt thủy sản chính trong năm, đến thời điểm này, tại các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Trị tranh thủ thời tiết thuận lợi, các loại thủy sản xuất hiện nhiều, giá bán tương đối cao, ngư dân đang tập trung vươn khơi đánh bắt.

3 năm trước

Hải sản được giá, ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi vào vụ cá nam

Từ đầu vụ cá nam, nguồn lợi hải sản xuất hiện khá sớm, sản lượng tương đối khá và được thu mua với giá cao, tạo động lực cho ngư dân Hà Tĩnh vươn khơi, bám biển.

3 năm trước

error: Content is protected !!