Wisium mở rộng năng lực cung cấp Premix tại Việt Nam

(TSVN) – Ngày 29/4/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ADM (Mã giao dịch trên Sàn chứng khoán New York: ADM), một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng vật nuôi, thông báo mở rộng năng lực cung cấp Premix thương hiệu Wisium tại Việt Nam với việc mua lại Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Golden Farm.

3 năm trước

error: Content is protected !!